Economical research

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza skupia się na rozszerzeniu znajomości zaawansowanych i nowoczesnych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz ich zastosowania w praktyce. Studia z Analityki gospodarczej mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy posługują się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz. W trakcie nauki student zdobywa wiedzę z zakresu technologii informatycznych, ekonomii i finansów, a także uczy się prognozować procesy gospodarcze. Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem, zapraszamy do dalszej lektury!

Czego uczą na Analityce gospodarczej?

Studenci Analityki gospodarczej, oprócz wykształcenia ogólnego z ekonomii, finansów i zarządzania oraz kierunkowego, obejmującego obszerne bloki przedmiotów informatycznych i metod ilościowych, uzyskują specjalistyczne umiejętności w zakresie prognozowania, modelowania i analizy złożonych procesów gospodarczych. Zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, w tym integracji i eksploracji baz danych oraz zasad ich wykorzystania.

W trakcie studiów absolwenci Analityki gospodarczej uczą się analizować efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów nastawionych na zysk, jak również organizacji użyteczności publicznych. Uzyskują specjalistyczną wiedzę w zakresie metod optymalizacji długookresowych strategii przedsiębiorstw. Zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz prognozowania i symulacji procesów gospodarczych na szczeblu przedsiębiorstw, regionów i gospodarki narodowej.

Gdzie studiować analitykę gospodarczą?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek analityka gospodarcza?

Po studiach

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności, 
  • firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
  • agencjach badań rynku (analityk rynku sprzedaży),
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
  • organach Unii Europejskiej.

Podobne wpisy