Rye crops on a field. Agriculture

Ekonomika gospodarki żywnościowej

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

agrobiznes w gospodarce narodowej, analiza ekonomiczna, ekonomia, ekonometria, ekonomika i organizacja usług w agrobiznesie, finanse publiczne i rynki finansowe, geografia ekonomiczna, gospodarowanie kapitałem ludzkim, marketing, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, podstawy produkcji i techniki rolniczej, podstawy przetwórstwa rolno – spożywczego, polityka gospodarcza, polityka rolno – żywnościowa, prawo rolne i żywnościowe, psychologia organizacji i zarządzania, rachunkowość, rynek kapitałowy i finansowy, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, zarządzanie jakością,

Gdzie studiować ekonomikę gospodarki żywnościowej?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ekonomika gospodarki żywnościowej?

Po studiach:

Perspektywy zawodowe:

  • prowadzenie własnej firmy,
  • praca w instytucjach administracji krajowej i unijnej obsługujących gospodarkę żywnościową,
  • praca na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej,
  • praca w agencjach płatniczych i nieruchomości rolnych oraz w sektorze bankowym obsługującym gospodarkę żywnościową (głównie banki spółdzielcze), a także
    w instytucjach ubezpieczeniowych,
  • consulting w agrobiznesie,

Podobne wpisy