Tax, finance, economy, investment concept

Gospodarka publiczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

administracja publiczna, ekonomia sektora publicznego, finanse jednostek samorządowych, gospodarka publiczna, podstawy planowania przestrzennego, polityka gospodarcza i społeczna, prawo i postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne, programowanie i strategie rozwoju regionalnego, protokół dyplomatyczny, przyrodnicze podstawy gospodarowania, samorząd terytorialny, ubezpieczenia społeczne, zarządzanie projektami europejskimi, zarządzanie usługami publicznymi,

Gdzie studiować gospodarkę publiczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek gospodarka publiczna?

Po studiach:

Warto wiedzieć, że sektor publiczny jest największym sektorem w gospodarce, a tym samym największym pracodawcą. Absolwent może podjąć pracę w:

  • administracji publicznej (na szczeblu centralnym i samorządowym),
  • firmach świadczących usługi publiczne,
  • firmach prywatnych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego,

Podobne wpisy