Lucky day. Happy young businessman or trader in formalwear and eyeglasses using laptop and smiling

Informatyka w gospodarce i administracji

W trakcie studiów:

Hipertekst i hipermedia, wizualizacja danych w biznesie, systemy wyszukiwawcze, eksploracja danych, systemy sztucznej inteligencji, systemy analityczne w biznesie, zarządzanie projektami, zarządzanie infrastrukturą informatyczną, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie przepływem pracy, zarządzanie relacjami z klientem, Internet semantyczny, ontologie, usługi sieciowe, współczesne tendencje w informatyce, e-government.

Gdzie studiować informatykę w gospodarce i administracji?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek informatyka w gospodarce i administracji sprawdź kategorie Prawo i administracja oraz Informatyka.

Po studiach:

Absolwent możne znaleźć zatrudnienie jako:

-Analityk systemowy
-Projektant baz danych
-Projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu
-Kierownik projektów informatycznych
-Projektant stron internetowych

Podobne wpisy