Żywienie człowieka i nauki konsumenckie

Żywienie człowieka i nauki konsumenckie

Jeśli interesujesz się zdrowym odżywianiem, ciekawią Cię procesy zachodzące w organizmie po spożyciu posiłków oraz chcesz dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na decyzje zakupowe konsumentów, to kierunek Żywienie człowieka i nauki konsumenckie jest dla Ciebie idealnym wyborem. Studia te dostarczą Ci nie tylko wiedzy, ale i umiejętności, które pozwolą Ci pomóc innym w osiągnięciu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Edukacja środowiskowa

Edukacja środowiskowa

Jeśli interesuje Cię ochrona środowiska i chcesz pomagać w kształtowaniu proekologicznego stylu życia, to kierunek Edukacja środowiskowa jest dla Ciebie idealny! Nauczysz się, jak planować i prowadzić działania edukacyjne z zakresu ekologii, jakie narzędzia wykorzystać do przekazywania wiedzy o ochronie środowiska i jak rozwijać świadomość ekologiczną.

Ekologia i ewolucja

Ekologia i ewolucja

Kierunek Ekologia i ewolucja to niezwykle interesujący wybór dla osób zainteresowanych tajemnicami przyrody i procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biologii, ekologii, genetyki, geologii i chemii, a także nauk humanistycznych i społecznych, które pozwalają na spojrzenie na ekologię w kontekście zrównoważonego rozwoju i działań społecznych. Kierunek Ekologia i ewolucja to doskonały wybór dla osób, które chcą poznać tajniki funkcjonowania ekosystemów, zagrożeń dla bioróżnorodności i sposobów ochrony środowiska.

Studia przyrodnicze

Studia przyrodnicze

Dyscypliny związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od kierunku, musisz być orłem w jednej z nich. Do tej grupy zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję i kartografię. Jeśli najlepiej przyswajasz wiedzę z biologii, chemii i fizyki, interesuje Cię przyroda i reguły funkcjonowania otaczającego świata, prawdopodobnie znajdziesz tu kierunek dla siebie. Kierunki przyrodnicze…

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Studia Ochrona przyrody skierowane są do osób, które chcą połączyć swój przyszły zawód z pasją przyrodniczą. Studia dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z podstaw naukowych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony przyrody. Absolwenci kształceni są do pracy w: firmach wykonujących działania ochronne oraz świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego, firmach specjalizujących się w ekspertyzach przyrodniczych oraz prowadzących monitoring przyrodniczy, wykonujących raporty i opinie na temat oddziaływania na środowisko.
Stosowana psychologia zwierząt

Stosowana psychologia zwierząt

Kierunek kształcenia Stosowana psychologia zwierząt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt, posiadających  kwalifikacje umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach hodowlanych oraz określanie i realizację możliwych sposobów ich zaspokojenia. Czy jest to alternatywa dla weterynarii? Niekoniecznie. Podczas gdy weterynarz przede wszystkim leczy, behawiorysta uczy zachowania, a także stara się pomóc zwierzętom skrzywdzonym przez innych za pomocą terapii wspomogającej.
Bioinżynieria

Bioinżynieria

Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować Bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Możesz wybrać ten kierunek, jeśli jesteś dobry z biologii i chemii lub zdajesz te przedmioty na maturze. Bioinżynieria to kierunek interdyscyplinarny, stworzony z myślą o ludziach zainteresowanych właśnie biologią, chemią, ale też naukami technicznymi.
Bioetyka
|

Bioetyka

Osoby zainteresowane tematyką etyki w naukach medycznych powinny rozpocząć przygodę z Bioetyką. Oferta studiów jest niezwykle bogata. Na niektórych uczelniach można studiować Bioetykę, jako samodzielny kierunek. Na innych tylko jako specjalność. Zanim rozpocznie się studia warto dokładnie zapoznać się z ofertą dydaktyczną. Osoby pragnące rozpocząć studia na Bioetyce muszą przede wszystkim posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku oraz legitymować się podstawową wiedzą z zakresu nauk humanistycznych czy społecznych.
Geologia stosowana

Geologia stosowana

Geologia stosowana to kierunek studiów, który łączy wiedzę z dziedziny geologii, inżynierii geologicznej i ochrony środowiska. Studenci poznają na nim zasady geologii ogólnej, mineralogii, petrografii, geologii regionalnej i strukturalnej, geofizyki oraz geologii inżynierskiej. Kształceni są w zakresie wykorzystania geologii w praktyce, np. w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych i ropy naftowej, projektowaniu fundamentów budynków, tuneli czy autostrad, a także w zarządzaniu środowiskiem naturalnym. Absolwenci geologii stosowanej mają szerokie możliwości zatrudnienia, m.in. w sektorze wydobywczym, geotechnice, budownictwie, ochronie środowiska, a także w badaniach naukowych i dydaktyce.

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności

Studia na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności to nie tylko świetna okazja do zdobycia wiedzy na temat wpływu żywności na zdrowie i jakość życia, ale również do przygotowania się do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży żywieniowej. Program studiów obejmuje nie tylko zagadnienia związane z chemią, biologią i fizjologią człowieka, ale również z ekonomią i zarządzaniem. Studenci uczą się, jak oceniać wartość odżywczą żywności i tworzyć zdrowe i zrównoważone diety, a także jak analizować trendy na rynku żywnościowym i tworzyć strategie marketingowe. Studia na tym kierunku to doskonała inwestycja w przyszłość, ponieważ rozwijają się obecnie nowe technologie żywnościowe, a kwestie związane z odżywianiem są coraz ważniejsze w życiu społecznym.