Set Geology Tools

Geologia stosowana

Geologia stosowana to kierunek studiów, który łączy wiedzę z dziedziny geologii, inżynierii geologicznej i ochrony środowiska. Studenci poznają na nim zasady geologii ogólnej, mineralogii, petrografii, geologii regionalnej i strukturalnej, geofizyki oraz geologii inżynierskiej. Kształceni są w zakresie wykorzystania geologii w praktyce, np. w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych i ropy naftowej, projektowaniu fundamentów budynków, tuneli czy autostrad, a także w zarządzaniu środowiskiem naturalnym. Absolwenci geologii stosowanej mają szerokie możliwości zatrudnienia, m.in. w sektorze wydobywczym, geotechnice, budownictwie, ochronie środowiska, a także w badaniach naukowych i dydaktyce.

W trakcie studiów:

Na kierunku studiów geologia stosowana studenci zdobywają wiedzę z zakresu geologii ogólnej, mineralogii, petrografii, geologii regionalnej i strukturalnej, geofizyki, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska. Ponadto, poznają podstawy matematyki, chemii i fizyki, które są niezbędne w pracy geologa. W ramach kierunku studiów mogą również odbyć praktyki terenowe i laboratoryjne, podczas których zdobywają praktyczne umiejętności i doświadczenie.

Gdzie studiować geologię stosowaną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek geologia stosowana

Po studiach:

Absolwenci kierunku studiów geologia stosowana mają szerokie możliwości zatrudnienia. Mogą pracować w sektorze wydobywczym, geotechnice, budownictwie, ochronie środowiska, a także w badaniach naukowych i dydaktyce. Możliwe stanowiska to m.in. geolog, inżynier geolog, geofizyk, hydrogeolog, projektant geotechniczny, ekspert ds. ochrony środowiska czy nauczyciel akademicki. Absolwenci geologii stosowanej mogą również podjąć pracę w instytucjach państwowych, takich jak Narodowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska czy Państwowy Instytut Badawczy.

Podobne wpisy