Fish underwater

Rybactwo

Rybactwo to interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia przyrodnicze i nauki o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych, występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. W okresie swojej nauki na tym kierunku student poznaje nowoczesne technologie hodowli ryb użytkowych i ozdobnych (w oparciu o najnowsze zdobycze genetyki), biotechnologię stosowaną w środowisku wodnym i metody zarządzania gospodarką rybną. Czy jest  to tylko kierunek dla amatorów wędkarstwa? Zdecydowanie nie! Absolwenci zyskują specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.

W trakcie studiów:

Student informacje na temat najnowszych technologii ochrony i monitoringu środowiska wodnego i żyjących w nim zwierząt, tajemnic biologii morza i ekoturystyki. Student uczy się też najnowszych technik eksploatacji zasobów mórz, jezior i rzek. Przykładowe przedmioty, z którymi będzie miała do czynienia osoba studiująca Rybactwo to: maszynoznawstwo z rysunkiem technicznym, mikrobiologia, ochrona wód, rybactwo na rzekach i jeziorach, rybactwo na zbiornikach zaporowych, systematyka ryb, toksykologia wodna, choroby ryb, rekultywacja zasobów wodnych, rozród ryb, wylęgarnictwo ryb, technologia produkcji ptactwa wodnego.

Gdzie studiować rybactwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek rybactwo?

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany podjęcia pracy w:

  • instytutach badawczych,
  • instytucjach zintegrowanego zarządzania,
  • instytucjach ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji unijnej, państwowej i samorządowej,
  • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Podobne wpisy