Magic forest

Leśnictwo

Absolwent studiów na kierunku Leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiada on również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem. Absolwenci są przygotowani do sporządzania planów gospodarczych i finansowych oraz projektowania inżynieryjnego zagospodarowania lasu czy prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych.

W trakcie studiów:

Przyszły student będzie się uczył poza przedmiotami ogólnymi i podstawowymi, przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, od botaniki, zoologii, dendrologii, do użytkowania lasu, hodowli lasu, transportu leśnego, oceny surowca drzewnego, ale cały czas kładąc nacisk na ochronę zarządzania lasem, bo teraz leśnik to także menedżer.

Gdzie studiować leśnictwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek leśnictwo?

Po studiach:

 Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • administracji państwowej i samorządowej jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną,
  • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
  • firmach związanych z leśnictwem.

Podobne wpisy