Fann mountains

Geofizyka

Przedmiotem badań Geofizyki są fizyczne właściwości Ziemi, w tym: magnetyzm, oddziaływania grawitacyjne oraz rozchodzenie się fal sejsmicznych. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami plastycznym i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ten kierunek studiów będzie najlepszym wyborem dla osób, którym nie straszne są nauki ścisłe oraz interesują się tym, jak prawa fizyczne rządzą Ziemią. Podstawą na geofizycę jest oczywiście wiedza fizyczna, matematyczna, a także chemiczna. Chcesz wiedzieć więcej? 

W trakcie studiów

Studia na kierunku Geofizyka pomagają zdobyć wiedzę z zakresu nauk ścisłych takich jak: fizyka, matematyka, informatyka oraz specjalizacyjnych geologia, mineralogia, sejsmologia, petrologia. Student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych.

Gdzie studiować geofizykę?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek geofizyka sprawdź kategorię Geografia oraz Fizyka.

Po studiach

Absolwenci Geofizyki mogą znaleźć pracę w:

  • laboratoriach badawczych,
  • Państwowym Instytucie Geologicznym,
  • Głównym Instytucie Górnictwa,
  • Instytucie Geofizyki PAN,
  • przedsiębiorstwach badań geofizycznych,
  • działach geologicznych i geofizycznych kopalń,
  • firmach geodezyjnych,
  • szkołach.

Podobne wpisy