Vet supplies

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Student kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej będzie przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. Posiądzie również wiedzę i umiejętności w zakresie bioinżynierii pasz, toksykologii itp. Słuchacz tego kierunku będzie konkurencyjny na rynku pracy dzięki znajomości metod biotechnologii w hodowli i produkcji pasz, genetyki molekularnej, embriologii, ale także zasad certyfikacji i systemów jakości. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Zagadnienia, które znajdują się w programie nauczania na kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej:

 • Genetyka i metody hodowlane
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
 • Dobrostan i profilaktyka zwierząt
 • Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Biologia komórki
 • Rozród zwierząt
 • Biotechnologia zwierząt
 • Systemy jakościowe i certyfikacja w bioinżynierii
 • Podstawy agronomii
 • Wstęp do genetyki molekularnej
 • Bioinżynieria produkcji pasz
 • Planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej
 • Bioinformatyka
 • Inżynieria budownictwa inwentarskiego
 • Oprogramowanie komputerowe w produkcji zwierzęcej
 • Mikologia i mikotosyny
 • Biobezpieczeństwo przemysłowego chowu zwierząt
 • Monitoring zwierząt
 • Radiobiologia
 • Podstawy embriologii i transplantologii
 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie studiować bioinżynierię w produkcji zwierzęcej?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bioinżynierię w produkcji zwierzęcej sprawdź kategorie Rolnictwo oraz Zootechnika?

Po studiach:

Absolwent kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej może podjąć pracę:

 • w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
 • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • w przemyśle nanobiotechnologicznym,
 • w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
 • w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych i rządowych.

Podobne wpisy