Hand holding young plant on green nature bokeh background. Eco earth day concept.
|

Inżynieria ekologiczna

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna dają wiedzę z zakresu m.in. ochrony środowiska, biologii i leśnictwa. Celem kierunku jest nauka tworzenia i odtwarzania ekosystemów oraz z zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami. Student kierunku Inżynieria ekologiczna zdobywa przydatną wiedzę z zakresu technik i technologii stosowanych w ochronie środowiska, gospodarce rolnej i leśnej. Absolwenci wykorzystują nabyte umiejętności w pracy na stanowiskach związanych z ochroną środowiska, a także planowaniem strategii dotyczących segregacji odpadów.

W trakcie studiów:

Studenci uczą się oceny stanu środowiska i skutków zmian w nim zachodzących na skutek zmian klimatu, gospodarki rolnej i leśnej i inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi oraz poznają technologie wykorzystywane w ochronie środowiska.

Gdzie studiować inżynierię ekologiczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria ekologiczna?

Po studiach:

Absolwenci jako osoby z specjalistyczną wiedzą przyrodniczą i techniczną mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z środowiskiem i ekosystemami, jako konstruktor urządzeń wykorzystywanych do ochrony środowiska, pracownik laboratorium lub specjalista zajmujący się zarządzaniem i ochroną środowiska.

Podobne wpisy