Herd of cows. Cows on a green field. Cows on the field

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Ten nowo powstały kierunek jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa. Na niektórych uczelniach jest to specjalność w ramach kierunku zoologia, ponieważ zakres przedmiotowy jest zbliżony do tego na zoologii. Absolwenci tego kierunku po jego ukończeniu otrzymują tytuł inżyniera. Część materiału pokrywa się z tym, co wykładane jest na klasycznej weterynarii, choć na tym kierunku studiów kładzie się nacisk na zagadnienia związane z ochroną zwierząt, szczególnych tych zaliczanych do dzikich. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Studenci kształceni są w ramach takich zajęć jak: choroby pasożytnicze zwierząt hodowlanych, produkcja żywności nowej generacji, interakcje człowiek-zwierzę, profilaktyka chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących, przeżyciowe metody oceny produkcyjności zwierząt, zagrożenia środowiskowe dla zwierząt, pielęgnacja i kosmetologia zwierząt hodowlanych i inne.

Gdzie studiować hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich?

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku posiadają gruntowną wiedzę w zakresie hodowli zwierząt udomowionych, znają przepisy prawne regulujące systemy hodowli zwierząt, mają podstawy medyczne ochrony zwierząt takie jak rozpoznawanie chorób i profilaktyka oraz wiedzę z zakresu żywienia zwierząt, pielęgnacji i rozpoznawania zagrożeń.

Podobne wpisy