garden

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo to jedna z dyscyplin w dziale nauk rolniczych, zajmująca się uprawą roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniem i pielęgnacją terenów zieleni, czyli architekturą krajobrazu. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do spraw projektowania i pielęgnacji ogrodów, parków oraz innych terenów zieleni zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy po ukończeniu tego kierunku studiów. Studia na kierunku Ogrodnictwo kształcą specjalistów o szerokim profilu zawodowym, zapewniając im zdobycie wszechstronnej wiedzy przyrodniczej.

Studia na kierunku Ogrodnictwo

W programach nauczania duży nacisk położony jest na proekologiczne technologie uprawy, ochronę środowiska oraz zagadnienia marketingu i ekonomiki ogrodnictwa.

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku ogrodnictwo to: ogrodnictwo ogólne, hodowla roślin i nasiennictwo, kształtowanie terenów zieleni, winiarstwo.

Przedmioty nauczania realizowane na ogrodnictwie (grupa przedmiotów ogólnych): chemia i biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zagospodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkółkarstwo, statystyka i doświadczalnictwo, biologia molekularna, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrony przyrody.

Gdzie studiować ogrodnictwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które oferują kierunek ogrodnictwo?

Co po studiach?

Absolwent kierunku Ogrodnictwo będzie dysponował poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Może podjąć pracę w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Podobne wpisy