Forensic Science
|

Chemia kryminalistyczna

W trakcie studiów:

Podczas studiów na kierunku Chemia kryminalistyczna przewidziane są zajęcia m.in. z:

  • prawa dowodowego i kryminalistyki,
  • daktyloskopii,
  • osmologii (zabezpieczanie, przechowywanie i badanie śladów zapachowych ludzi z wykorzystaniem wyszkolonych psów),
  • mechanoskopii (badanie śladów pozostawionych przez narzędzie użyte przez przestępcę)
  • broni i balistyki.

Gdzie studiować chemię kryminalistyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek chemia kryminalistyczna?

Po studiach:

Absolwent kierunku Chemia kryminalistyczna może podjąć pracę w laboratoriach policyjnych, w instytutach badawczych, w przedsiębiorstwach produkujących odczynniki chemiczne, w szkolnictwie, w jednostkach policji.

Podobne wpisy