Green sprout in black soil, space for text and top view. Environmental protection. Agriculture
|

Ochrona środowiska w języku angielskim na uczelniach

Co wyróżnia Ochronę środowiska w języku angielskim od podobnych kierunków proponowanych przez niemal wszystkie uczelnie techniczne w kraju? Wyróżnia ją wartość absolwenta. Osoby kończące ten kierunek studiów mają tę przewagę nad innymi, że perfekcyjnie operują specjalistycznym językiem angielskim powszechnie stosowanym w dziedzinie nauk ścisłych. Łatwiej im wobec tego znaleźć ciekawą pracę. Częściej opuszczają Polskę, zatrudniając się zagranicą. Oferta wielu uczelni technicznych w naszym kraju obejmuje zarówno studia pierwszego jak i drugiego stopnia.

W trakcie studiów:

Maturzyści, którzy chcą podjąć studia na tym kierunku muszą wykazać się bardzo dobrymi ocenami z przedmiotów ścisłych oraz dobrą znajomością języka angielskiego, umożliwiającą swobodną komunikację. O wyborze kandydatów na studia magisterskie najczęściej decyduje rozmowa, obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu studiów pierwszego stopnia. Nauka na poziomie pierwszego i drugiego stopnia odbywa się oczywiście w języku angielskim. Studentów czeka zdobywanie wiedzy przede wszystkim z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Studenci poznają metody i narzędzia służące do ochrony środowiska naturalnego. Zgłębiają prawne aspekty ochrony środowiska oraz uczą się zarządzania nim. Realizują tez wiele ciekawych projektów edukacyjnych, między innymi związanych z ochroną środowiska na terenach zurbanizowanych. Studia drugiego stopnia rozwijają nabyte umiejętności i wzbogacają wiedzę o nowe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i zarządzania nim.

Przed przyszłymi magistrami stawia się bardzo wysokie wymagania. Będą oni musieli nie tylko chronić przyrodę standardowymi metodami, ale także ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej na realizację nowoczesnych projektów, wspierających ochronę przyrody. Rozwiną też umiejętności cenione na rynku pracy. Wśród nich na uwagę zasługują zwłaszcza: umiejętność pozyskiwania danych i analizowania ich; umiejętność współpracy z ekspertami z wielu dziedzin nauki, przy realizowaniu zadań związanych z ochroną środowiska; umiejętność biegłego porozumiewania się specjalistycznym językiem angielskim. Wiele zajęć odbywać się będzie w terenie, co daje możliwość bezpośredniego obcowania ze środowiskiem naturalnym i praktycznego wpływania na jego obraz. 

Gdzie studiować ochronę środowiska w języku angielskim?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ochrona środowiska w języku angielskim?

Po studiach:

Czeka na absolwentów bardzo ciekawa praca. Osoby kończące ochronę środowiska w języku angielskim będą łakomym kąskiem na rynku pracy dla różnych organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska. Z ich usług korzystać także będą instytucje rządowe i pozarządowe, ubiegające się na przykład o dotację z Unii Europejskiej na realizację projektów związanych z ochroną przyrody. Absolwenci tego kierunku będą mogli wykorzystać wiedzę nabytą w trakcie studiów wyższych, wykładając na uczelniach w kraju i zagranicą. Jak widać jest to bardzo perspektywiczny kierunek studiów, dający swym absolwentom możliwość nieustannego rozwoju.

Podobne wpisy