Concept of saving enviroment on green blackboard

Edukacja środowiskowa

Jeśli interesuje Cię ochrona środowiska i chcesz pomagać w kształtowaniu proekologicznego stylu życia, to kierunek Edukacja środowiskowa jest dla Ciebie idealny! Nauczysz się, jak planować i prowadzić działania edukacyjne z zakresu ekologii, jakie narzędzia wykorzystać do przekazywania wiedzy o ochronie środowiska i jak rozwijać świadomość ekologiczną.

W trakcie studiów:

Kierunek Edukacja środowiskowa to specjalność na studiach pedagogicznych lub ekologicznych, która kształci nauczycieli, edukatorów oraz menedżerów projektów ekologicznych. W programie znajdują się zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, ekologii, ochrony przyrody i geografii. Studenci uczą się, jak projektować i wdrażać programy edukacyjne, jak prowadzić kampanie ekologiczne i jak rozwijać świadomość ekologiczną.

Gdzie studiować Edukacja środowiskowa?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek Edukacja środowiskowa

Po studiach:

Absolwenci kierunku Edukacja Środowiskowa mogą pracować jako nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kultury czy wychowawcy w szkołach, placówkach edukacyjnych oraz instytucjach ochrony środowiska. Mogą również pracować w organizacjach pozarządowych, firmach związanych z ochroną środowiska lub prowadzić własną działalność edukacyjną w tym zakresie.

Podobne wpisy