People are in opposite positions on scales.
|

Bioetyka

Osoby zainteresowane tematyką etyki w naukach medycznych powinny rozpocząć przygodę z Bioetyką. Oferta studiów jest niezwykle bogata. Na niektórych uczelniach można studiować Bioetykę, jako samodzielny kierunek. Na innych tylko jako specjalność. Zanim rozpocznie się studia warto dokładnie zapoznać się z ofertą dydaktyczną. Osoby pragnące rozpocząć studia na Bioetyce muszą przede wszystkim posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku oraz legitymować się podstawową wiedzą z zakresu nauk humanistycznych czy społecznych.

W trakcie studiów:

Duży nacisk w czasie rekrutacji na te studia kładzie się na umiejętności interpersonalne. Od kandydata oczekuje się wobec tego swobodnej komunikacji z otoczeniem. Studia na kierunku Bioetyka dostępne są w ramach drugiego i trzeciego etapu edukacji akademickiej, a więc jako studia magisterskie lub doktoranckie. Silną stroną tych studiów jest ich interdyscyplinarność. Studentom oferuje się gruntowną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, biologicznych. W każdej z tych dyscyplin naukowych istnieją obszary, w których silnie uwypuklają się problemy etyczne. Rolą studenta Bioetyki będzie ocena, czy dane postępowanie w takiej, a nie innej sytuacji jest z etycznego punktu widzenia zgodne z prawem, czy też nie. Studenci przyjrzą się niezwykle szybko rozwijającym się naukom o człowieku. Poznają warunki, jakie muszą być spełnione, by nowoczesne technologie stosowane w medycynie czy biotechnologii, wykorzystywane były z korzyścią dla ludzi i zwierząt. Zdobędą wiedzę z zakresu prawa, antropologii, socjologii, medycyny, nauk medycznych, biologii, a nawet wychowania fizycznego. Dowiedzą się wszystkiego o polityce zdrowotnej realizowanej przez polski rząd. Dzięki szerokiemu spektrum wiedzy nauczą się analizować i interpretować działania podejmowane w celu ochrony zdrowia mieszkańców naszego kraju. Praktyczny wymiar studiowania na Bioetyce to duży plus tego kierunku studiów. Staże (w tym zagraniczne) oraz praktyki w różnych placówkach zdrowotnych ułatwią studentom zdobycie niezbędnego doświadczenia w dziedzinie bioetyki.

Gdzie studiować bioetykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bioetyka?

Po studiach:

Adepci Bioetyki sprawdzą się w roli konsultantów etycznych, nauczycieli etyki lub bioetyki, dziennikarzy specjalizujących się w problematyce etycznej, pracowników administracji samorządowej, doradców do spraw etycznych, członków komisji bioetycznych, eksperta do spraw etyki działającego na zlecenie instytucji zajmującej się kontrolowaniem przestrzegania etyki w zawodzie lekarskim, w badaniach klinicznych, itp. Osoby wykazujące chęć wyjazdu zagranicznego, mogą znaleźć ciekawą pracę w różnych ośrodkach zdrowotnych lub akademickich poza granicami naszego kraju. 

Podobne wpisy