Quality control expert examining work of young engineer
|

Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Interesują Cię studia inżynierskie? Dlaczego warto podjąć studia właśnie na tym kierunku? Jest kilka przyczyn, by to zrobić. Studia naprawdę dają szansę na wszechstronny rozwój. Ciekawie ułożony program nauczania zapewnia studiującym możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Doskonale wykształcona kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sprzyja nauce i podnoszeniu własnych kwalifikacji. Wiedza teoretyczna, wykładana w przystępny sposób, może być szybko zweryfikowana w praktycznym działaniu.

W trakcie studiów:

Pomagają w tym między innymi praktyki i staże odbywane pod okiem doświadczonych przedsiębiorców. By zostać studentem Inwestycji i wdrożeń przemysłowych należy najpierw zdać maturę. Najlepiej z przedmiotów ścisłych. One są najwyżej punktowane w konkursie świadectw dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się znajomości matematyki, fizyki i informatyki na poziomie umożliwiającym zrozumienie zagadnień wykładanych w trakcie kolejnych lat studiów wyższych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, statystyki, technologii produkcji, grafiki komputerowej, systemów i sieci komputerowych, zarządzania, ekonomii i prawa, itp. Inżynieria i wdrożenia przemysłowe są więc studiami interdyscyplinarnymi. Studenci rozwijają liczne umiejętności, przydatne w życiu codziennym oraz w pracy zawodowej. Każdy rok studiów inżynierskich poświęcony jest na intensywną naukę przedmiotów ścisłych. Bez nich znajomości inżynier nie będzie w stanie profesjonalnie wykonywać swojej pracy. Studenci uczą się między innymi algebry, geometrii czy analizy matematycznej. Zgłębiają problematykę magnetyzmu, optyki czy elektryczności. Otrzymują szczegółową wiedzę na temat projektowania i użytkowania sieci komputerowych. Uczą się korzystać z narzędzi informatycznych służących do komunikowania się w środowisku grupowym oraz wspomagających prace inżynierskie. Przyszli adepci Inwestycji i wdrożeń przemysłowych nabierają doświadczenia w dziedzinie wspierania efektywności zarządzania przedsiębiorstwem i zwiększania produkcji poprzez finansowanie i wdrażanie różnych innowacji. Studenci uczą się także współpracować w grupie i komunikować się w języku obcym.

Gdzie studiować kierunek inwestycje i wdrożenia przemysłowe?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inwestycje i wdrożenia przemysłowe?

Po studiach:

Zasilisz grono specjalistów do spraw produkcji przemysłowej, ekspertów do spraw jakości, speców od wdrażania innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność pracy, menadżerów zarządzających pracownikami, dyrektorów stojących na czele przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. A jeśli znudzi ci się taka forma pracy, założysz własną działalność gospodarczą albo wyjedziesz z Polski szukać szczęścia gdzie indziej. 

Podobne wpisy