Antique Art Gallery Concept
|

Ekonomia kultury

W trakcie studiów:

Zajęcia podczas studiów na Ekonomii kultury to połączenie przedmiotów ekonomicznych z artystycznymi i humanistycznymi, m.in. zarządzanie projektami, ekonomia kultury i mediów, historia kultury i sztuki, podstawy ekonomii i finansów, prawo autorskie, zamówienia publiczne, antropologia kultury, kreatywność i innowacyjność.

Gdzie studiować ekonomię kultury?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ekonomia kultury?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Ekonomia kultury będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, które odpowiadają za rozwój kultury w Polsce na wszystkich szczeblach zarządzania: menadżer kultury, dyrektor placówki kulturalnej, agencji, studia produkcyjnego czy wytwórni filmowej, organizator lub animator przedsięwzięć kulturalnych, specjalista marketingu lub public relations w instytucjach kultury, w branży filmowej i telewizyjnej.

Podobne wpisy