Electronics

Elektronika

Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się właśnie na elektronice. Aby dostać się na te studia, należy zdobyć wysokie wyniki na maturze z przedmiotów ścisłych, w szczególności z matematyki, fizyki czy chemii. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Kierunek Elektronika jest połączeniem teorii i praktyki w projektowaniu, konstrukcji, oprogramowaniu, uruchamianiu, eksploatacji oraz serwisie aparatury elektronicznej wykorzystującej czujniki, mikroprocesory, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, specjalizowane układy elektroniczne. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące: systemów i sterowników mikroprocesorowych, zastosowań optoelektroniki i fotoniki w aparaturze elektronicznej, akwizycji i przetwarzania danych empirycznych oraz elektronicznych komponentów inteligentnego środowiska, z uwzględnieniem szeroko rozumianych umiejętności informatycznych.

Gdzie studiować elektronikę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek elektronika?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Elektronika mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym,
  • w firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych,
  • w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych.

Podobne wpisy