phoca thumb l sggw-logo1

SGGW i BGŻ podpisali porozumienie o współpracy

Dzięki podpisanemu porozumienia z Bankiem BGŻ pracownicy i studenci SGGW będą mogli odbywać w banku praktyki oraz staże zawodowe. Współpraca odbywać się będzie na wielu płaszczyznach: wspólnie organizowane kursy, seminaria, konferencje naukowe oraz badania naukowe, które wykorzystywać będą zaplecze techniczne i kadrę naukową uczelni i banku.

Partnerzy porozumienia zobowiązali się także do wdrażania innowacyjnych rozwiązań opracowanych w SGGW. Istotnym punktem współpracy będzie również wspólne wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego dla młodzieży z obszarów wiejskich. Dzięki projektom badawczym finansowanych ze środków strukturalnych UE oraz udoskonaleniu procesu kształcenia w SGGW, absolwenci uczelni będą w zdecydowanie większym stopniu odpowiadali potrzebom pracodawców. 

SGGW i BGŻ
Kolejnym obszarem współpracy będzie udział pracowników Banku BGŻ w projektach badawczo-rozwojowych oraz w prowadzeniu zajęć dla studentów i doktorantów. Pracownicy naukowi SGGW będą odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń dla pracowników banku w ramach kursów specjalistycznych oraz studiów podyplomowych, które w swojej ofercie posiada warszawska uczelnia.

Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański, podpisując porozumienie powiedział, że „Współpraca uczelni o profilu przyrodniczym jaką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, z Bankiem Gospodarki Żywnościowej z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia szans absolwentów SGGW na trudnym rynku pracy i będzie korzystna dla obydwu stron porozumienia”.

Ze strony SGGW porozumienie podpisali prof. dr hab. Alojzy Szymański – rektor uczelni oraz prof. dr hab. Andrzej Lenart – pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką. Ze strony Banku BGŻ porozumienie podpisała Magdalena Legęć – wiceprezes zarządu oraz Witold Okarma – wiceprezes zarządu.

Podobne wpisy