phoca_thumb_s_pieniadze

Nowy budynek Wydziału Biotechnologii UWr

Jak informuje uczelnia, dofinansowanie przyznano w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 58 milionów złotych.
Siedziba Wydziału Biotechnologii zostanie wzniesiona w kampusie przy wrocławskim pl. Grunwaldzkim. Na poziomie wysokiego parteru będzie połączona kładką z budynkiem laboratoryjnym Wydziału Chemii. W nowym gmachu zaplanowano również pomieszczenia dla chemików. W budynku zmieści się m.in. Laboratorium Zaawansowanej Syntezy Wydziału Chemii.
„Terytorialna bliskość ułatwi uczonym z obu wydziałów prowadzenie wspólnych badań, pozwoli na racjonalne wykorzystanie drogiej aparatury i wspólne zakupy sprzętu” – informuje uczelnia.
Dzięki dofinansowaniu sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria, pracownie komputerowe, gabinety, bibliotekę i dziekanat znajdą się wreszcie w jednym miejscu. Teraz pracownicy i studenci Wydziału muszą się poruszać między ul. Przybyszewskiego na Karłowicach, Tamka, a dziekanatem – przy ul. Kuźniczej.
Instytucją wdrażającą ten projekt jak i wszystkie inne pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Ośrodek Przetwarzania Informacji. 
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy