phoca_thumb_s_pg-logo

Pierwszy Pomorski Klaster ICT

– Udała nam się rzecz niebywała – cieszy się dr inż. Krzysztof Nyka, adiunkt w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, jeden z animatorów klastra. – Razem z dr inż. Łukaszem Kulasem, w zespole Centrum Doskonałości WiComm stworzyliśmy platformę współpracy 55 podmiotów z udziałem 48 firm pomorskich z branży ICT, wśród których znajdują się m.in. firmy informatyczne, telekomunikacyjne różnej wielkości, ale także producenci znanych marek oraz czołowi przedstawiciele sektora EMS.
W praktyce oznacza to większą szansę na zintensyfikowanie współpracy firm działających w obszarze wysokich technologii telekomunikacyjnych, informacyjnych i elektronicznych ze środowiskiem najlepszych specjalistów, bo znalazły się firmy, przedstawiciele gminy i placówki edukacyjne, które chcą wypracować wspólne cele, a w konsekwencji robić dobre interesy.
Lista „udziałowców” jest doprawdy imponująca. Załączamy ją w całości w kolejności alfabetycznej.* Inicjatorzy powstania klastra wychodzą z założenia, że globalizacja i postęp technologiczny wymaga efektywnego i szybkiego działania. Dlatego nie stać nas już na zaniechania w dziedzinie budowania platformy współpracy oraz kooperacji pomorskiej branży ICT.
Uzyskanie statusu klastra kluczowego poza prestiżem gwarantuje również przywileje. Otóż firmy należące do takiego organizmu mają szanse na dodatkowe punkty, tzw. preferencje uzyskane podczas oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wybranych przez zarząd województwa pomorskiego działaniach. W ten sposób władze samorządowe postanowiły realizować Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015. Warto dodać, że program przewidywał wybór maksymalnie trzech klastrów kluczowych. Ostatecznie wybrano jednak tylko dwa.
Jeśli do tego dodamy, że w programach UE na najbliższe lata przewidziano ponad 16 mln euro dla każdego z klastrów kluczowych do wykorzystania w ramach projektów, zaczyna robić się gorąco.
W konkursie startowały: Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Pomorski Klaster ICT, Pomorski Klaster BioEkoChemiczny oraz Gdański Klaster Budowlany. Jury zadecydowało, że wsparciem objęte zostaną dwa – Pomorski Klaster ICT (z 79,14 pkt.) oraz Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (z 66,85 pkt.).
Regulamin konkursu definiuje pojęcie klastra kluczowego jako skupiska przedsiębiorstw i instytucji otoczenia (w tym naukowych i edukacyjnych) o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogą stać się silnymi motorami rozwoju regionu w przyszłości. Powinny cechować się istotnym udziałem w gospodarce województwa pomorskiego, wysoką dynamiką wzrostu, potencjałem rozwojowym i konkurencyjnością.
Klaster, modne dziś słowo, określające – w nawiązaniu do klastra komputerowego – grupę połączonych jednostek, które ze sobą współpracują, najlepiej ilustruje możliwości i potrzeby inicjatyw takich jak Pomorski Klaster ICT. Formuła klastra badawczo-rozwojowego, dobrze znana na świecie w postaci sieci firm tej samej branży funkcjonujących w bliskim sąsiedztwie terytorialnym, umożliwia tworzenie wspólnej infrastruktury laboratoryjnej, promocję sprzedaży i pomoc przy wejściu na rynki światowe, a nawet prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
Ułatwia także dokonywanie wspólnych zakupów sprzętu, prowadzenie wewnętrznych baz danych o specjalistach, czy wreszcie dostosowanie programów edukacyjnych każdego stopnia do potrzeb branży, dowodem czego może być uczestnictwo w klastrze właśnie Politechniki Gdańskiej, ale także Zespołu Szkół Łączności czy organizacji pozarządowych zajmujących się kształceniem, jak Fundacja Fabryka Talentów.
Tymczasem w czwartek, 26 listopada na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie wieńczące prace nad utworzeniem pomorskiego klastra firm z branż ICT (ETI). Klaster powstały z inicjatywy Centrum Doskonałości WiComm działającego w ramach Wydziału ETI, przyjął roboczą nazwę Pomorski Klaster ICT. Czwartkowy meeting był zarazem pierwszym posiedzeniem Zgromadzenia Członków, które jest najwyższą władzą w klastrze. Podczas pierwszego oficjalnego posiedzenia podjęto uchwały niezbędne do formalnego rozpoczęcia działalności klastra, które dotyczą m.in. wyborów członków Rady Klastra, ustalenia wysokości opłat członkowskich oraz przyjęcia regulaminów klastra. Najbardziej aktywne firmy brały udział w opracowaniu strategii klastra, która dzięki temu najpełniej wyraża potrzeby branży ICT.
– Powstanie klastra firm z branży ICT uważam za bardzo ważny krok w stronę zacieśniania współpracy przemysłu z nauką – mówi dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału ETI. – A taka współpraca jest obecnie bardzo potrzebna obu stronom. Szczególną satysfakcję przynosi mi fakt, iż utworzenie kastra zainicjowali naukowcy z naszego wydziału, którzy intensywne prace nad stworzeniem sieci współpracy z przedsiębiorcami rozpoczęli już w 2005 roku, na długo przed przyjęciem przez Urząd Marszałkowski polityki wspierania klastrów.
W pracach nad utworzeniem klastra biorą udział zainteresowane firmy, a gospodarzem inicjatywy klastrowej jest Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, który wziął na siebie główny ciężar organizacyjny. Inicjatywa jest naturalną kontynuacją współpracy przedsiębiorstw branży ICT z Politechniką Gdańską, rozwijanej od lat przez działające przy Wydziale ETI Centrum Doskonałości WiComm, którego pracownikom powierzono animację i koordynację inicjatywy klastrowej.
Pomorski Klaster ICT jest otwarty na szeroko rozumianą współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi przedsiębiorstwami i instytucjami, jednak dopiero uczestnictwo w klastrze w charakterze pełnoprawnych członków daje możliwość wpływania na realizację jego bieżącej strategii oraz kierunki rozwoju. Dokumenty programowe oraz niezbędne informacje znaleźć można na stronie www.wicomm.org/klaster.
Jury
Komisja konkursowa obradowała w składzie: Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, w roli przewodniczącego komisji konkursowej oraz członkowie komisji tj. dr Wojciech Dziemianowicz, dr Bogumił Hausman, dr Janusz Marszalec, dr Agnieszka Olechnicka, Andrzej Rybka oraz dr Barbara Szymoniuk.
Uczestnicy klastra*
Avena Technologie
BMT Argoss
Business Angel Seedfund
Cama-Soft
Centrum Techniki Morskiej
Darekon
Datera
ERGOSOFT
FancyFon
FidoIntellligence
Flextronics
FreecoNet
Fundacja Fabryka Talentów
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Gdyńskie Centrum Innowacji
GE Security
H and S
H and S outsourcing
Investgda, Gdańska Agencja Rozwoju Gosp.
ISKRA Konsultacje i Projekty Techniczne
Jeppesen Poland
Kainos
M Interactive
Marek Jędrzejczyk Zarządzanie
MpicoSys – Embedded Pico Systems
Nethos
Perun Sylwia Reiss
PMkonsulting Usługi Informatyczne i Doradcze
Politechnika Gdańska
P-SYSTEM
RADMOR
RCPlus
Reivencon
RoboNET
Robotycki
SERUM SOFTWARE
SESCOM
Sevenet
SiGarden
Siled
SmartMedia
SPEEDNET
Spinner
Sprint
Techno Service
Telecom-service
TeleMobile Electronics
Telkom Telmor
Thomson Reuters
Urząd Miejski Gdańsk
Vector
Vision Mobile
WinthropConsulting
ZENSAR Limited Technologies
Zespół Szkół Łączności

Podobne wpisy