Telecommunications Dish

Telekomunikacja

Telekomunikacja to nowoczesny kierunek studiów, na którym studenci zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z takich dziedzin jak: zarządzanie w teleinformatyce, systemy i sieci telekomunikacyjne, radiokomunikacja i techniki multimedialne. Dzięki tej wiedzy będą mogli objąć po zakończeniu studiów specjalistyczne stanowiska. Studia na kierunku Telekomunikacja realizowane są na poziomie studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po zakończeniu pierwszego roku studiów studenci zobligowani są do wyboru ścieżki specjalizacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Dostępne specjalizacje na kierunku Telekomunikacja:

  • Radiokomunikacja i techniki multimedialne,
  • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
  • Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji.

Program kierunku Telekomunikacja nastawiony jest na zdobycie przez studentów przekrojowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzięki licznym laboratoriom studenci poznają praktyczny aspekt swojej, przyszłej pracy.  Wybrane przedmioty: technika cyfrowa, przetwarzanie sygnałów, architektury komputerów i systemy operacyjne, podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjne, anteny i propagacja fal, techniki bezprzewodowe, techniki multimedialne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

Gdzie studiować telekomunikacje?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek telekomunikacja?

Po studiach:

Dzięki rozległej i specjalistycznej wiedzy absolwenci kierunku Telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie w następujących sektorach gospodarki:

  • w przemyśle telekomunikacyjnym,
  • u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  • w firmach projektujących i zajmujących się instalacją systemów oraz sieci komputerowych,
  • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu na potrzeby sieci korporacyjnych,
  • w przedsiębiorstwach oferujących usługi multimedialne i łączności ruchomej.

Absolwenci mogą ponadto prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania, produkcji, eksploatacji oraz serwisu sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Podobne wpisy