Tablet computer and financial charts

Ekonomia – rynki zagraniczne

Studia otwierają drogę do perspektywicznej pracy w międzynarodowych korporacjach oraz instytucjach finansowych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z takich dziedzin jak: ekonomia, zarządzanie i przedsiębiorczość. Dzięki praktycznym umiejętnościom (zdobytym w czasie licznych laboratoriów oraz ćwiczeń) wykorzystania narzędzi ekonomicznych są oni gotowi do podjęcia samodzielnej pracy od razu po zakończeniu studiów I stopnia. Program studiów obejmuje treści ścisłe związane z ekonomią, ale też z historią stosunków międzynarodowych czy zarządzaniem.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów I stopnia na kierunku Ekonomia – Rynki zagraniczne:

 • Podstawy zarządzania, 
 • Podstawy prawa, 
 • Podejmowanie decyzji finansowych, 
 • Etyka, 
 • Informatyka, 
 • Socjologia i społeczeństwo obywatelskie, 
 • Matematyka (Algebra liniowa), 
 • Matematyka (analiza matematyczna), 
 • Statystyka opisowa, 
 • Ekonometria, 
 • Prognozowanie i symulacje, 
 • Mikroekonomia, 
 • Makroekonomia, 
 • Rachunkowość.

Studia na kierunku Ekonomia – Rynki zagraniczne to studia I stopnia, po których ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł licencjata. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Gdzie studiować ekonomię – rynki zagraniczne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ekonomia – rynki zagraniczne?

Po studiach:

Po zakończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach uzupełniających, magisterskich (studiach II stopnia). Dzięki wszechstronnej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom są oni gotowi do podjęcia samodzielnej pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach z sektora publicznego i prywatnego oraz w międzynarodowych korporacjach, na stanowiskach:

 • analityków do spraw rynków międzynarodowych,
 • analityków ekonomicznych,
 • specjalistów do spraw rozwoju rynków lokalnych i globalnych.

Podobne wpisy