Wind turbines, renewable energy on a green hill. Wind farm

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Studia Inżynieria odnawialnych źródeł energii przeznaczone są dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją ścieżkę zawodową z sektorem gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych: biopaliw, energii biomasy stałej, energii wiatru, fotowoltaik. W Polsce, innych krajach UE, widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej. Rynek pracy potrzebuje specjalistów z zakresu ochrony środowiska, którzy skończyli kierunek techniczny.

W trakcie studiów:

Podczas studiów na Inżynierii odnawialnych źródeł energii poznasz podstawy technologii informacyjnej, przedmioty podstawowe dla kierunku mechanika i budowa maszyn (matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów), przedmioty kierunkowe z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz grafiki inżynierskiej, nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, termodynamiki technicznej, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych oraz zarządzania środowiskiem i ekologii, a wreszcie przedmioty związane z branżą odnawialnych źródeł energii.

Gdzie studiować inżynierię odnawialnych źródeł energii?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii?

Po studiach:

Będąc absolwentem studiów Inżynieria odnawialnych źródeł energii możesz szukać pracy jako technik, inżynier i specjalista w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła.

Podobne wpisy