Children in the zoo are feeding donkeys. Two girls at the zoo

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Studia na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie mają za cel kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Będąc studentem na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu zoologii, botaniki, ekologii, chemii i biofizyki. Poznasz zagadnienia budowy i fizjologii i biochemii organizmów żywych w tym także drobnoustrojów. Treści programowe przedmiotów kierunkowych obejmują między innymi zagadnienia z zakresu dobrostanu zwierząt, bioetyki, biotechnologii, podstaw agronomii, przydomowego chowu zwierząt, genetyki zwierząt amatorskich i towarzyszących. Będziesz też miał przedmioty interdyscyplinarne z zakresu: podstaw prawa, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatycznych, podstaw ekonomii, marketingu i zarządzania.

Gdzie studiować kierunek ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie będą stanowili potencjalną, kompetentną kadrę do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych, a także zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich, organizacji ekspozycji zwierząt, organizacji ogrodów zoologicznych.

Podobne wpisy