macro eye

Optometria

Oczy to jeden z najwrażliwszych, najbardziej złożonych i najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Są bardzo precyzyjnym mechanizmem. Jeśli działają prawidłowo, odbieramy świat z całą gamą odcieni. Jeżeli coś się w nich „zatnie”, potrzebujemy specjalisty, który zajmie się ich „naprawą”. Takim człowiekiem jest optometrysta – absolwent kierunku studiów o nazwie optometria. Optometria wywodzi się z nauk ścisłych. Powiązana jest z fizyką i medycyną. Zajmuje się badaniem procesów widzenia. Optometryści używają do zbadania wzroku specjalistycznych przyrządów.

W trakcie studiów:

Studenci uczą się jak zdiagnozować zaburzenia lub choroby narządów wzroku i skutecznie im przeciwdziałać. Optometrysta nie jest lekarzem, gdyż nie ukończył medycyny. Ma jednak duże kompetencje. W wielu przypadkach jego możliwości są porównywalne z możliwościami okulisty. Najważniejsza cecha, która odróżnia specjalistów wykonujących te dwie profesje, to sposób zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu. Okulista jest abiturientem studiów lekarskich, optometrysta zaś absolwentem studiów licencjackich, dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających lub czterosemestrowych studiów podyplomowych. W Polsce optometrię studiować można w dwóch ośrodkach akademickich: Poznaniu oraz Wrocławiu. W zależności od uczelni, jaką wybierzemy oraz formy studiów (licencjackie, uzupełniające, podyplomowe) czeka nas albo konkurs świadectw z biologii (matura na poziomie rozszerzonym) i fizyki (poziom podstawowy), albo egzamin wstępny z wyżej wymienionych przedmiotów, albo rozmowa kwalifikacyjna/egzamin z zagadnień związanych z optyką, albo wreszcie konkurs świadectw z przedmiotów ścisłych po studiach pierwszego stopnia. W najkorzystniejszej sytuacji do podjęcia studiów na kierunku optometrii są osoby, które interesują się przedmiotami ścisłymi lub też ukończyły medycynę, fizykę albo jakiekolwiek studia techniczne. Program studiów obejmuje bowiem zagadnienia z dziedzin nauk medycznych, fizyki, optyki, biologii, psychologii, itp. Duży nacisk w kształceniu optometrystów kładzie się nie tylko na aspekt teoretyczny, ale również na praktykę. Wiele uczelni zapewnia swoim studentom praktyki w szpitalach lub we własnych laboratoriach.

Gdzie studiować optometrię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek optometria?

Po studiach:

Po studiach optometryści znajdą pracę w salonach optycznych oraz w gabinetach okulistycznych. Mają prawo przyjmować pacjentów również we własnych gabinetach a także w szpitalach. Wachlarz zatrudnienia jest dla nich bardzo szeroki, praca przyjemna, odpowiedzialna, dobrze płatna i doceniana przez pacjentów.

Similar Posts