multiracial young creative people in modern office. Group of young business people are working

Okcydentalistyka

Polska może wytaczać nowe trendy w nauce! Przekona się o tym każdy, kto rozpocznie studia na Okcydentalistyce, jedynym w Europie kierunku studiów poświęconemu zachodniej cywilizacji. Co wyróżnia go spośród wielu innych? Przede wszystkim nowatorstwo w sferze jakości nauczania, treści nauczania, sposobu przekazywania wiedzy, podejścia do studenta. Studia nastawione na kształcenie specjalistów od zagadnień związanych ze światem Zachodu, proponują swym studentom bardzo interesującą ofertę dydaktyczną. Dlaczego warto? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Oprócz wiedzy z najważniejszych dziedzin humanistyki, takich jak: filozofia, historia, kulturoznawstwo (ujętych w trzy duże moduły tematyczne) poruszają także szereg zagadnień związanych między innymi z prawem, gospodarką, religią, obyczajami, czy sztuką zachodniego świata. Rozwijają wobec tego w sposób kompleksowy, dając szerokie spojrzenie na fenomen jednej z najważniejszych cywilizacji w dziejach Ziemi. Interdyscyplinarny charakter tych studiów to jeden z ich największych plusów. Studia umożliwiają także zdobycie wielu umiejętności, przydatnych w codziennym życiu i docenianych przez pracodawców. Pozwala na to choćby mało znany na kierunkach humanistycznych sposób zdobywania zaliczeń w formie wspólnej pracy nad projektem. Studenci muszą wykazać się wobec tego biegłością w organizacji pracy, rzetelnością, skutecznością w działaniu oraz samodzielnością i kreatywnym podejściem do stawianych przed nimi zadań. Do rozwoju zachęca także możliwość dostosowania treści nauczania do własnych potrzeb, zainteresowań i możliwości. Studenci sami mogą wybrać to, czego chcą się uczyć! Studentem Okcydentalistyki najłatwiej zostać zdając maturę z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, języka obcego. Oceny z tych przedmiotów brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na studia. Na studentów czeka ogromna porcja uporządkowanej wiedzy z wielu dziedzin humanistyki (filozofia, historia, kulturoznawstwo, archeologia, etnologia, itp.). Teorię dopełniają liczne warsztaty, dyskusje, projekty, kładące nacisk na efektywne wykorzystanie zdobytych wiadomości zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, a nawet multimedialnej. Współpraca z licznymi instytucjami kultury ułatwia gromadzenie i pozyskiwanie informacji.

Gdzie studiować okcydentalistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek okcydentalistyka?

Po studiach:

Absolwenci Okcydentalistyki znajdą zatrudnienie w rozmaitych instytucjach kulturalnych, w placówkach dyplomatycznych, w polityce, mediach, a także w sektorze prywatnym. Zapotrzebowanie na ludzi znających problematykę zachodniej cywilizacji z pewnością nie wyczerpie się w najbliższych latach. A zatem okcydentaliści, możecie spać spokojnie!

Podobne wpisy