Oil pump jack work on oilfield petroleum extraction

Inżynieria naftowa i gazownicza

Obecne trendy w światowej i europejskiej gospodarce surowcami energetycznymi oraz konieczność nowoczesnego gospodarowania krajowymi złożami gazu ziemnego, uzasadniały konieczność wyodrębnienia osobnego kierunku kształcenia specjalistów dla przemysłu naftowego, mogących znaleźć relatywnie łatwo zatrudnienie w kraju i za granicą. Tak oto powstał kierunek studiów Inżynieria naftowa i gazownicza. Studenci kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza uzyskują przygotowanie z inżynierii złożowej ,ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.

W trakcie studiów:

Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu są oni przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych, a także do projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Gdzie studiować inżynierię naftową i gazowniczą?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria naftowa i gazownicza?

Po studiach:

Absolwent studiów może poszukiwać pracy m.in. w:

  • spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację,
  • instytutach naukowo-badawczych,
  • biurach projektowych,
  • firmach konsultingowych związanych z przemysłem naftowym oraz gazowniczym,
  • przedsiębiorstwach poszukiwawczych.

Podobne wpisy