Acoustical foam. iPhone only.

Inżynieria akustyczna

Studia Inżyniera akustyczna no nowatorskie studia, które pozwalają na zdobycie pracy branżach takich jak: medycyna, architektura, budownictwo, technika, media czy muzyka. Uczelnie wyższe zdecydowały się na uruchomienie tego kierunku, ze względu na to, że nowoczesny przemysł nie może dziś funkcjonować bez inżynierów akustyki. Jest to kierunek techniczny, dlatego umysły ścisłe doskonale się tutaj odnajdą. Warto również dodać, że akustyka jest jedną z dziedzin fizyki, dlatego jeśli chcesz rozpocząć studia fizyczne być może jest to kierunek dla Ciebie.

W trakcie studiów:

Studenci naukę rozpoczynają od podstaw z dziedziny matematyki, fizyki i informatyki oraz muzyki. Potem poznają podstawy elektroniki, akustyki i teorii sygnałów, aby następnie z pełnym zrozumieniem zgłębiać tajniki takich sztuk inżynierskich jak realizacja nagrań, sposoby ograniczania hałasu czy technologia analizy i syntezy mowy.

Gdzie studiować inżynierię akustyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria akustyczna?

Po studiach:

Obszar poszukiwania pracy dla absolwentów studiów Inżyniera akustyczna to:

  • działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu),
  • inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe),
  • media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych,
  • transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego),
  • budownictwo (izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja),
  • specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe i oprogramowanie przydatne w akustyce.

Podobne wpisy