Water molecules. Science or medical background with molecules and atoms. 3d render

Nanotechnologie i nanomateriały

Studentami kierunku Nanotechnologie i nanomateriały mogą zostać absolwenci uczelni, którzy posiadają dyplom inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych. W trakcie dalszej nauki, studenci rozwijają swoją wiedzę z dziedziny fizyki i technicznych zastosowań fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Ponadto posiadają umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów. Dlaczego warto wybrać studiować na tym kierunku studiów?

W trakcie studiów:

Program studiów ma charakter wybitnie interdyscyplinarny i ma na celu wykształcenie inżyniera dobrze przygotowanego do pracy w różnych gałęziach przemysłu. W ramach makrokierunku studenci będą mogli uzyskać wiedzę z zakresu nanomateriałów polimerowych, organicznych i nieorganicznych nanomateriałów stosowanych w medycynie i elektronice oraz nanokatalizatorów. Zajęcia laboratoryjne będą dotyczyły metod wytwarzania oraz technik badania nanomateriałów.

Gdzie studiować nanotechnologie i nanomateriały?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek nanotechnologia i nanomateriały?

Po studiach:

Absolwenci będą przygotowani do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i naukowych, w przemyśle farmaceutycznym, optoelektronice.

Podobne wpisy