Robots handshake. Robotic hands gesture

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

W trakcie studiów

Studia obejmują takie przedmioty jak: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, układy elektromechaniczne, automatyka, metrologia, informatyka, teoria sygnałów, teoria sterowania, inżynieria wiedzy, algorytmy optymalizacji.

Gdzie studiować automatykę i robotykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek automatyka i robotyka?

Po studiach

Każdego roku na rynek pracy jest wypuszczana niewielka liczba absolwentów Automatyki i Robotyki. Natomiast w całym kraju, a także za granicą zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie każdego roku rośnie.

Absolwenci są chętnie zatrudniani w zakładach wielu gałęzi przemysłu:

  • maszynowym,
  • spożywczym,
  • przetwórczym,
  • chemicznym,
  • włókienniczym,
  • transporcie.

Similar Posts