Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to świetna opcja dla osób zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres tematów związanych z projektowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem, analizą ryzyka, audytem bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwem pracy. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które są potrzebne do pracy w różnych sektorach gospodarki, np. przemyśle chemicznym, energetycznym, transportowym i budowlanym. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku pracy, co czyni ten kierunek jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich na uczelniach

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich na uczelniach

Studia na kierunku Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich przeznaczone są przede wszystkim dla osób chcących pracować w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się doskonaleniem istniejących konstrukcji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań. Jest to kierunek dla osób, które myślą o kierunku inżynierskich czy technicznym, ale z drugiej strony chciałby wyspecjalizować się w podstawach informatyki oraz wykorzystaniu programów komputerowych przy prowadzeniu badań, testów i pomiarów. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury artykułu!
Studia techniczne

Studia techniczne

Studia techniczne Kiedyś w większości dla chłopców, dziś granica ta ulega zatarciu. Grupę stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.   Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna….

Architektura

Architektura

Na tym kierunku studenci uczą się twórczego organizowania przestrzeni często blisko związanego z nurtami sztuki, a niekiedy i filozofii. Przyszli studenci architektury powinni nie tylko posiadać zmysł rzemieślnika, ale przede wszystkim artysty. Egzamin wstępny składa się przede wszystkim z zadań praktycznych. Maturzyści muszą wykazać się ogromną wiedzą z dziedzin związanych z kierunkiem takich jak historia architektury, sztuki, kultury. Na niektórych uczelniach technicznych na egzaminach zdaje się dodatkowo język obcy, czasem matematykę. Zdecydowanie architektura zalicza się do trudnych kierunków.

.

Inżynieria systemów biotechnicznych

Inżynieria systemów biotechnicznych

Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu. Student Inżynierii systemów biotechnicznych zdobędzie wykształcenie analogiczne do inżynierii rolniczej. Chce wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!
Inżynieria medyczna
|

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna to kierunek studiów wybierany przez coraz większą liczbę studentów. Przeznaczony jest dla osób o kreatywnych umysłach i zamiłowaniu do przedmiotów ścisłych. Inżynierię medyczną można studiować na uczelniach technicznych. Program studiów jest mieszaniną wielu dyscyplin naukowych. Przeważają w nim przedmioty ścisłe i techniczne. Studia trwają trzy i pół roku. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Drugi etap edukacji akademickiej (studia magisterskie) można odbyć na kierunkach powiązanych z inżynierią medyczną. Zapraszamy do dalszej lektury!
Inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji

Skoro czytasz ten tekst, to znaczy, że chcesz studiować Inżynierię produkcji. Bardzo dobry wybór! Te studia dają duże możliwości rozwoju i są trampoliną do zdobycia atrakcyjnego zawodu. Inżynierię produkcji stworzono z myślą o ludziach zainteresowanych zarządzaniem i planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki. W każdym zakładzie pracy musi być grupa doświadczonych menadżerów zarządzających i nadzorujących kolejnymi etapami produkcji. Możesz być jednym z nich. Wystarczy, że staniesz do wyścigu po indeks.
Inżynieria danych
||

Inżynieria danych

Inżynieria danych to nowy kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy. Absolwenci Inżynierii danych otrzymują gruntowne wykształcenie kierunkowe oraz innowacyjne umiejętności, cenione przez pracodawców. Studia na kierunku Inżynieria danych kształcą specjalistów, którzy w oparciu o analizę wszelkiego typu danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. By zostać studentem tego kierunku należy wykazać się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych. Na nich bowiem bazuje program nauczania Inżynierii danych.
Inwestycje i wdrożenia przemysłowe
|

Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Interesują Cię studia inżynierskie? Dlaczego warto podjąć studia właśnie na tym kierunku? Jest kilka przyczyn, by to zrobić. Studia naprawdę dają szansę na wszechstronny rozwój. Ciekawie ułożony program nauczania zapewnia studiującym możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Doskonale wykształcona kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sprzyja nauce i podnoszeniu własnych kwalifikacji. Wiedza teoretyczna, wykładana w przystępny sposób, może być szybko zweryfikowana w praktycznym działaniu.
Energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa

Od lat istnieją pomysły, by w Polsce zbudować elektrownię jądrową. Realizacja tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości ma szansę powodzenia. Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści zainteresowani podjęciem studiów muszą doskonale zdać maturę.