Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo to działalność człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, ale też dziedzina, która zajmuje się ich rozbiórką, np. w sytuacjach gdy budynki nie spełniają wymagań technicznych bądź zajmują miejsce kolejnej budowli. Wyróżnia się budownictwo wodne i lądowe. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Kierunek studiów budownictwo adresowany jest do osób posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Kandydat na Budownictwo powinien umieć rysować i nie mieć problemów z widzeniem przestrzennym.
Metalurgia

Metalurgia

Metalurgia to nauka o metalach, obejmująca m.in. przeróbkę plastyczną, odlewnictwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest przeróbka rud metali aż do produktu końcowego. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę dotyczącą właściwości najczęściej wykorzystywanych, ale również uczą się, jak najlepiej zaplanować obróbki i przygotowania poszczególnych metali. Dzięki temu, absolwenci stają się świetnymi specjalistami, którzy znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy metalowe czy stalowe, m.in. w budownictwie czy budowie maszyn.
Mechatronika

Mechatronika

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Kierunek ten kształci wykwalifikowanych inżynierów mechaników pracujących przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, szczególnie specjalizujących się w technikach komputerowych w mechatronice, mechatronice w pojazdach oraz mechatronice w napędach maszyn. Nie da się ukryć, że jest kierunek jest niezwykle wymagający. Dlaczego warto go wybrać?
Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to jedna z dziedzin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska zmierzające do przywrócenia równowagi. Jest to dyscyplina, nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że cechą niezbędną jest wyobraźnia i twórcze myślenie.
Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarki nieruchomościami. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów i jak pracują absolwenci geodezji i kartografii? Czytaj dalej!
Elektrotechnika

Elektrotechnika

Studenci Elektrotechniki uczą się jak rozwiązać problemy związanymi z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Czego nauczysz się na tym kierunku? Między innymi komputerowego projektowania oraz zarządzania sieciami i instalacjami, a także opracowywania zabezpieczeń.
Energetyka

Energetyka

Energetyka zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją energii w systemach technicznych o różnej skali z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju kraju. Jest to nie tylko dziedzina wiedzy, ale i gałąź przemysłu, polegająca na przetwarzaniu dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Studiowanie i praktyczne rozwiązywane zagadnień w obszarze energetyki związane jest z elektroenergetyką, techniką cieplną a także eksploatacją i diagnostyką maszyn.
Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.
Architektura i urbanistyka

Architektura i urbanistyka

Osoba planująca rozpocząć studia na kierunku Architektura i urbanistyka powinna wiedzieć, że najważniejsza w tym zawodzie jest zdolność trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych. Kandydat powinien interesować się otaczającym światem, powinna go cechować twórczość, kreatywność i praktyczna umiejętność przekonania innych do swoich pomysłów oraz ich realizacja. Bardzo ważny w tym zawodzie jest sprawny wzrok. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych studenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi.