Architectural model on the office table

Architektura i urbanistyka

Osoba planująca rozpocząć studia na kierunku Architektura i urbanistyka powinna wiedzieć, że najważniejsza w tym zawodzie jest zdolność trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych. Kandydat powinien interesować się otaczającym światem, powinna go cechować twórczość, kreatywność i praktyczna umiejętność przekonania innych do swoich pomysłów oraz ich realizacja. Bardzo ważny w tym zawodzie jest sprawny wzrok. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych studenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi.

Podczas studiów na kierunku Architektura i urbanistyka

Studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii oraz teorii architektury urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, konstrukcji oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studia na kierunku Architektura i urbanistyka przygotowują specjalistów w zakresie projektowania i zarządzania w dziedzinie architektury i urbanistyki, czyli planowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Studenci mogą również poznać przepisy techniczno-budowlane i przebieg procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej. Studia te przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, kształtowania przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, po budynki o zróżnicowanej funkcji. Kierunek ten obejmuje też przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz obszerny blok przedmiotów plastycznych.

Gdzie studiować architekturę i urbanistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek architektura i urbanistyka?

Co po studiach na kierunku architektura i urbanistyka?

Absolwenci Architektury i urbanistyki po studiach magisterskich i odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, mogą uzyskiwać uprawnienia w zakresie architektury do projektowania bez ograniczeń, a także do nadzorowania prac budowlanych.

Absolwenci otrzymują pracę w:

  • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
  • jednostkach zajmujących się doradztwem.

Podobne wpisy