Construction

Chemia budowlana

Studia są prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmuje taką samą liczbę studentów. Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego przemysłu budowlanego. Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry swojej nauki według jednakowych planów i programów studiów.

W trakcie studiów:

Pierwsze semestry nauki na tym kierunku studiów są realizowane w tradycyjny sposób. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni. Założenie jest takie, że każda uczelnia będzie realizować tę część programu, w zakresie której jest najlepsza. Studenci będą zdobywać wiedzę na temat technologii wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologii wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.

Gdzie studiować chemię budowlaną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek chemia budowlana?

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą pracę w przemyśle materiałów budowlanych dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań oraz wiedzy z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów.

Podobne wpisy