chemical research

Technologia chemiczna

Kierunek studiów Technologia chemiczna kształci specjalistów z zakresu technologii chemicznej dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, związanych z wybraną specjalnością, m.in.: chemia i technologia polimerów, biotechnologia i technologia kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i chemii przemysłowej, analityka techniczna i przemysłowa, technologia leków. Student na kierunku Technologia chemiczna zdobywa wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, a także chemicznych procesów technologicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i w życiu.

W trakcie studiów:

W toku studiów na Technologii chemicznej student zdobywa umiejętności w zakresie: tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu, formułowania koncepcji chemicznej procesu, rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin, prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Student zaznajamia się podczas nauki z problemami ochrony środowiska oraz zasadami zrównoważonego rozwoju, poznaje surowce i materiały stosowane w technologii chemicznej i przyjazne środowisku technologie. Zdobywa także umiejętności w zakresie międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa technicznego, termodynamiki, tworzyw konstrukcyjnych, maszyn w aparatach i urządzeniach przemysłowych, pomiarów technologicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej w przemyśle chemicznym, transportu i utylizacji chemikaliów, zagrożeń i ryzyka w przemyśle chemicznym, zapobiegania wypadkom i awariom.

Gdzie studiować technologię chemiczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek technologia chemiczna?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Technologia chemiczna cieszą się dobrą opinią na rynku pracy i są chętnie zatrudniani przez zakłady zarówno naszego kraju jak i za granicą. Przykładowe miejsca pracy:

  • przemył chemiczny i przemysły pokrewne (włókienniczy i skórzany),
  • firmy produkujące nowoczesne materiały – stanowiska związane z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych,
  • instytuty naukowo-badawcze,
  • zakłady farmaceutyczne,
  • zakłady produkcyjne,
  • laboratoria.

Podobne wpisy