3d animation information units connected into moving net

Inżynieria cyfryzacji

Inżynieria cyfryzacji zalicza się do kierunków z grupy informatyczno-matematycznych. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, iż na rynku pracy najbardziej poszukiwaną grupę zawodową stanowią specjaliści z zakresu IT. Głównym celem inżynierii cyfryzacji jest wdrażanie oprogramowania i nowoczesnych rozwiązań informatycznych w biznesie, przemyśle, administracji i życiu codziennym. Jeśli chcecie aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju gospodarki, to ten kierunek studiów jest dla Was doskonałym rozwiązaniem. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Większość zajęć studenci poświęcają na poszerzanie swoich, praktycznych umiejętności z zakresu wytwarzania i wdrażania oprogramowania. Ścisła współpraca z sektorem biznesowym sprawiła, iż program studiów jest w całości dostosowany do potrzeb współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Studenci wybierają jeden z pięciu bloków specjalnościowych, którego program będą realizować przez cały okres studiów. Lista wybranych specjalności na studiach I stopnia:

 • Cyfryzacja w biznesie i administracji
 • Media cyfrowe i poligrafia
 • Technologie informatyczne w produkcji
 • Technologie informatyczne w medycynie
 • Analiza i integracja danych przestrzennych.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • inwentyka,
 • grafika komputerowa,
 • sprzęt i architektura komputerów,
 • teleinformatyka,
 • modelowanie i symulacja komputerowa,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • projektowanie usług informatycznych,
 • technologie webowe,
 • integracja systemów informacyjnych,
 • geoinformatyka,
 • metody optymalizacji.

Dodatkowo studenci realizować będą unikalny program zajęć w zależności od wybranego przez siebie Bloku Przedmiotów Specjalnościowych. 

Gdzie studiować inżynierię cyfryzacji?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria cyfryzacji?

Po studiach:

Ukończenie kierunku ściśle powiązanego z sektorem IT sprawia, iż absolwenci tego nowoczesnego i przekrojowego kierunku studiów nie będą mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Zależnie od wybranej przez siebie specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze:

 • grafików komputerowych,
 • inżynierów cyfrowych procesów graficznych,
 • inżynierów aplikacji,
 • projektantów i wdrożeniowców systemów informatycznych,
 • specjalistów ds. wdrażania i utrzymywania systemów informacyjnych,
 • informatyków w sektorze usług geodezyjnych,
 • administratorów medycznych baz danych,
 • pracowników inżynieryjnych w firmach specjalizujących się w wytwarzaniu aparatury i oprogramowania na potrzeby branży medycznej.

Podobne wpisy