Berlin city view

Polacy i Niemcy w Europie

Jeśli interesujesz się historycznymi, językowymi i literackimi relacjami łączącymi Polskę i Niemcy i jednocześnie wiążesz swoją przyszłość zawodową z np. instytucjami kulturalnymi i fundacjami, to studia na kierunku „Polacy i Niemcy w Europie” są dla Ciebie. Przez jeden semestr będziesz mógł studiować w Niemczech i podnieść swoje umiejętności z zakresu języka niemieckiego. Polacy i Niemcy w Europie, to elitarny i nowoczesny kierunek, który zapewni jego absolwentom wszechstronne wykształcenie z obszaru filologii, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

W trakcie studiów:

Kierunek Polacy i Niemcy w Europie to studia II stopnia, które trwają cztery semestry (z czego jeden semestr realizowany jest na uczelni niemieckiej). Program kształcenia dostosowany jest do wymogów i oczekiwań studentów – studenci mogą wybrać moduł tematyczny, który najbardziej ich interesuje. Moduły opierają się na poniższych zagadnieniach:

 • literaturoznawstwo polskie i niemieckie
 • językoznawstwo polskie i niemieckie
 • historia relacji polsko-niemieckich od XIX do XXI wieku
 • nauka języka niemieckiego
 • prawo europejskie
 • świat współczesnej polityki i integracji europejskiej

Jakie wymagania uczelnia stawia przed kandydatem na ten kierunek studiów?

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub równorzędny
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+

Wybrane przedmioty, które realizowane będą w trakcie studiów:

 • Historia doktryn literackich (do końca XIX w.) 
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Historia Polski i Niemiec 1918-1991
 • Myśl polityczna
 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej
 • Zarys historii architektury i sztuk plastycznych w Europie Środkowej

Po studiach:

Dzięki zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z zakresu: historii, stosunków społeczno-politycznych, literaturoznawstwa oraz prawa, absolwenci kierunku „Polacy i Niemcy w Europie” są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, fundacjach oraz przedsiębiorstwach z sektora prywatnego. Dzięki doskonałej znajomości języka niemieckiego są ponadto przygotowani do pracy w charakterze tłumaczy, lektorów oraz specjalistów zatrudnionych w niemieckich firmach.

Podobne wpisy