Detail of antique typewriter

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Kierunek studiów Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo powstał na rosnące potrzeby na rynku pracy w specjalistów od tworzenia i redagowania materiałów prasowych wyposażonych w dobre umiejętności praktycznej pracy w redakcjach i wydawnictwach. Interdyscyplinarny kierunek należy do obszarów nauk humanistycznych. Student w trakcie studiów zdobywa ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania tekstu w kulturze, z współczesnej literatury polskiej, z krytyki literackiej, z publicystyki społeczno-kulturalnej, z rynku kulturalnego. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów: 

Student może wybrać jeden z trzech bloków tematycznych, którym odpowiadają właściwe dla nich efekty kształcenia.

  1. Blok kulturalno-literacki – przedmioty z zakresu historii literatury i wiedzy o kulturze, 
  2. Blok tekstowo-warsztatowy – przedmioty związane z tworzeniem i krytyką tekstu, 
  3. Blok edytorski – przedmioty obejmujące teorię i działalność praktyczną związaną z procesami wydawniczymi.

Gdzie studiować kierunek kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo sprawdź kategorie Filologia polska oraz Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury.

Po studiach: 

Absolwent znajdzie pracę przede wszystkich w redakcjach i wydawnictwach jako specjalista od redagowania i tworzenia tekstów kulturalno-publicystycznych, ale tak, że w agencjach informacyjnych, w administracji i urzędach publicznych.

Podobne wpisy