Diversity teamwork with joined hands

Kulturoznawstwo

Kierunek Kulturoznawstwo jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia współczesnej kulturze społeczeństwo informacyjne, globalizacja, przemiana kultury pod wpływem mediów, neoregionalizm, edukacja medialna oraz nowe sposoby zarządzania kulturą. Na kulturoznawstwie najlepiej odnajdą się humaniści, którzy interesują się sztuką, filmem, teatrem, literaturą i muzyką. Dzięki temu kierunkowi studenci znacznie rozwiną swoją wrażliwość na zjawiska kulturowe. Osoby planujące studiować na kulturoznawstwie powinny posiadać zdolność całkowitego skupienia się na odbiorze dzieła artystycznego.

W trakcie studiów

Kulturoznawstwo nakłada nacisk na poznanie i zrozumienie kultury europejskiej. Studenci poznają problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów audiowizualnych, w stopniu wystarczającym do tego, aby mogli samodzielnie podejmować działania w zakresie animacji kultury na wielu stanowiskach pracy.

Student zostaje powoli wprowadzany w temat kultury. Najpierw uczęszcza na obowiązkowe przedmioty takie jak: filozofia, estetyka, historia sztuki, historia kultury starożytnej, socjologia kultury, podstawy psychologii itd. Później zgodnie ze specjalizacją student wdraża się w kulturoznawstwo. Poznaje m. in. zasady interpretacji przedstawienia teatralnego, zagadnienia komunikacji audiowizualnej i kultury masowej czy też zagadnienia antropologii kultury.

Gdzie studiować kulturoznawstwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek kulturoznawstwo?

Po studiach

Absolwentów tego kierunku czekają różne możliwości pracy – wszystko zależy od wybranej specjalizacji:

  • organizator życia kulturalnego (animator kultury, instruktor),
  • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
  • pracownik galerii sztuki, muzeum
  • kierownik literacki teatru,
  • recenzent literacki, filmowy, teatralny,
  • nauczyciel (w zakresie przedmiotów dotyczących sztuki i wiedzy o kulturze).

Podobne wpisy