Conversation at meeting

Komunikacja społeczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

wstęp do filozofii, historia filozofii, etyka, ontologia, epistemologia, etyka, estetyka, teoria i filozofia komunikacji, logika, filozofia społeczna, filozoficzne podstawy komunikacji, teoria negocjacji, zachowania komunikacyjne, media współczesne, elementy teorii argumentacji, antropologia komunikacji, socjologia komunikacji, etyka działania i dyskursu społecznego, filozofia języka, językoznawstwo, prawo autorskie i prasowe, filozofia umysłu;

Gdzie studiować komunikację społeczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek komunikacja społeczna?

Po studiach:

Absolwent jest gotowy do podjęcia studiów III-ego stopnia i wspinania się po szczeblach kariery akademickiej. Może ponadto podjąć pracę jako:

  • dydaktyk nauk filozoficznych
  • teoretyk komunikacji
  • negocjator i mediator
  • specjalista ds. public relations
  • teoretyk promocji i marketingu.

Podobne wpisy