Teacher and children drawing

Pedagogika wczenoszkolna i przedszkolna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:


pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, kształcenie integralne, edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczno-techniczna, edukacja muzyczna, emisja głosu, edukacja fizyczna, metody wychowania dzieci, kompensacja i korekta, metody samokształcenia, negocjacje i mediacje, prawa dziecka, psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, edukacja komputerowa i medialna, ewaluacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, podstawy logopedii;

Gdzie studiować pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna?

Po studiach:

Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie:

  • nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego (kl. I – III)
  • nauczyciel kształcenia przedszkolnego
  • nauczyciel kształcenia zintegrowanego
  • prowadzący świetlicę szkolna lub środowiskową.

Podobne wpisy