The iconic Brandenburg Gate in Berlin

Niemcoznawstwo

Program studiów na kierunku Niemcoznawstwo obejmuje przedmioty, które mają zapoznać studentów z historią, gospodarką, systemem politycznym, szeroko rozumianą kulturą (sztuka, film) i filozofią krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest to nowatorski kierunek, który obok tradycyjnych elementów stosunków międzynarodowych i politologii oferuje nie tylko intensywną nauką języka, lecz także wykłady i konwersatoria prowadzone po niemiecku. Niemcoznawstwo daje absolwentowi tego kierunku studiów odniesienie do miejsca i roli Niemiec na kontynencie europejskim i w strukturach Unii Europejskiej.

W trakcie studiów:

Treści programowe, z którymi zetknie się słuchacz Niemcoznawstwa to m.in.: teoria stosunków międzynarodowych, ekonomia rozwoju, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe rynki finansowe, prawo gospodarcze UE, transakcje gospodarcze, ochrona środowiska, globalizacja i regionalizacja, międzynarodowa polityka społeczna, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, ochrona praw człowieka.

Gdzie studiować niemcoznawstwo?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek niemcoznawstwo sprawdź kategorie Filologia niemiecka oraz Stosunki międzynarodowe.

Po studiach:

Absolwent kierunku Niemcoznawstwo może znaleźć zatrudnienie tam, gdzie istotna jest znajomość języka i kultury Niemiec. Słuchacz po ukończeniu tego kierunku może podjąć pracę m.in. w muzeach, ośrodkach kulturalnych krajowych i międzynarodowych, jednostkach administracyjnych Unii Europejskiej, instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego. Oprócz tego uzyskana wiedza i umiejętności dają szansę na podjęcie pracy w redakcjach, mediach, turystyce i sektorze usług wymagających znajomości języka niemieckiego.

Podobne wpisy