Heracles and Antaeus at Hofburg Palace by Lorenzo Mattielli, 1729 - Vienna, Austria

Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe to jedyny kierunek o profilu autorskim w Polsce zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako kierunek interdyscyplinarny przekazuje wiedzę i umiejętności z zakresu kultury na obszarze międzynarodowym. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni posiadać wiedzę z zakresu historii: sztuki, malarstwa, stosunków międzynarodowych krajów europejskich i wielu innych. Dzięki temu absolwenci mają rozległa wiedzę dotyczącą historii i kultury Europy oraz jej oddziaływania na poszczególne państwa.

W trakcie studiów:

Student zaznajamia się z wiadomościami o światowym teatrze, filmie i literaturze, mediach i przekazach medialnych, wielokulturowości i kulturach w diasporach, gender studies, teoriach kultury, współczesnym języku, systemach religijnych i filozoficzno-etycznych, komunikacji społecznej, instytucjach kultury, zasadach ich działania i zarządzania, tożsamości lokalnej i globalnej.

Gdzie studiować międzynarodowe studia kulturowe?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą międzynarodowe studia kulturowe?

Po studiach:

Absolwenci mogą podjąć pracę w ambasadach i ministerstwach, instytucjach wymiany kulturalnej i społeczno-gospodarczej, mediach i reklamie, instytucjach filmowych i teatralnych, uczelniach artystycznych, muzeach i centrach sztuki, instytucjach ochrony i konserwacji zabytków, ośrodkach badań i dokumentacji.

Podobne wpisy