Books

Zarządzanie informacją

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty: komunikacja społeczna i medialna; systemy komunikowania w nauce; metody zarządzania; historia kultury; nauka o książce, bibliotece i informacji; czytelnictwo; analiza i opracowanie dokumentów; bibliotekarstwo; historia książki i bibliotek; społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjnej i problematyki użytkowników informacji; projektowanie i ocena systemów, usług informacyjnych i bibliotecznych; zagadnienia wydawnicze i księgarskie; źródła i wyszukiwanie informacji; społeczeństwo informacji i wiedzy; terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; kierunki badawcze w informacji naukowej; bibliotekoznawstwo i bibliologia; zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej; problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej; etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej.

Gdzie studiować zarządzanie informacją?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie informacją?

Po studiach:

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi. Absolwent zarządzania informacją może pracować w:

  • wszystkich typach bibliotek,
  • ośrodkach i centrach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
  • instytucjach zajmujących się przetwarzaniem informacji, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej,
  • pracowniach bibliograficznych,
  • wydawnictwach, archiwach,  księgarniach,
  • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
  • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).
 
 
 
 
 
 
 

Podobne wpisy