Real estate industry

Inwestycje i nieruchomości

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:
podstawy inwestowania, geografia ekonomiczna, inwestowanie na rynku kapitałowym, inwestycje w nieruchomości, rynek nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, ekonometria, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, mikroekonomia, prawo, rachunkowość, etyka przedsiębiorczości, planowanie kariery zawodowej, podstawy budownictwa, prawo nieruchomości, rachunkowość i sprawozdawczość inwestycyjna, ryzyko projektów inwestycyjnych, zarządzanie projektami.

Gdzie studiować kierunek inwestycje i nieruchomości?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inwestycje i nieruchomości sprawdź kategorie Studia ekonomiczno-biznesowe, Ubezpieczenia i inwestycje oraz Nieruchomości.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w:

  • firmach zajmujących się doradztwem i analizą inwestycji (domy maklerskie, banki, fundusze zbiorowego inwestowania, firmy consultingowe),
  • firmach o różnym profilu w komórkach zajmujących się finansami,
  • firmach działających na rynku nieruchomości i developerskim

Podobne wpisy