Money, finances. Euro coins

Finanse i rachunkowość

Kierunek Finanse i rachunkowość daje studentom konkretne umiejętności umożliwiające prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w różnych firmach z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, których obszarem działania będzie zakres specjalizacji zawodowej, określonej w ramach specjalistów do spraw finansowych. Kierunek kształci specjalistów, którzy przygotowani są do rejestracji i analizy zdarzeń gospodarczych.

W trakcie studiów

Absolwenci posiadać będą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Absolwenci są teoretycznie i praktycznie przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Gdzie studiować finanse i rachunkowość?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek finanse i rachunkowość?

Po studiach

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w administracji. Potrafią zarządzać działem finansowo-księgowym, są również przygotowani do prowadzenia własnej firmy.

Absolwent Finansów i rachunkowości może zostać:

  • analitykiem finansowym/inwestycyjnym,
  • doradcą finansowym,
  • doradca ubezpieczeniowym,
  • księgowym w różnego typu podmiotach,
  • pracownikiem banku,
  • pośrednikiem finansowym,
  • maklerem giełdowym.

Podobne wpisy