Programmers cooperating brainstorming at information technology company

Cybernetyka ekonomiczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

analiza systemów informatycznych, badania operacyjne, bazy danych, e-biznes, ekonomia matematyczna, ekonometria finansowa, hipermedia, informatyczne systemy zarządzania wiedzą, komputerowe systemy informacji przestrzennej, makroekonomiczne symulacje komputerowe, matematyka finansowa i aktuarialna, modele kursów walutowych i bilansu płatniczego, projektowanie systemów informatycznych, programowanie komputerów, programowanie logiczne i obiektowe, sieci komputerowe, sterowanie optymalne, strategie finansowania i inwestowania firm, systemy operacyjne i narzędziowe,

Gdzie studiować cybernetykę ekonomiczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek cybernetyka ekonomiczna?

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, organizacjach rządowych i międzynarodowych jako:

  • lider zarządzania informatyką w firmie, informatycznych zespołów projektowych oraz informatycznych zespołów wdrożeniowych,
  • analityk procesów biznesowych,
  • administrator sieci informatycznych,
  • projektant i administrator systemu Web,
  • integrator technologii informatycznych,
  • zarządzający technologią informatyczną w firmie,
  • inżynier wiedzy,
  • projektant inteligentnych systemów informatycznych,

Podobne wpisy